اطلاعیه

2574 ٨:٤٢ ق.ظ

داوطلبان گرامی لازم است کلیه مدارک بارگزاری شده خود را از قسمت پیگیری ثبت نام مشاهده نموده و در صورت ثبت تکراری و ثبت نادرست در فیلدهای مربوطه، نسبت به اصلاح هر چه سریعتر آن قدام نمایند.

اطلاعیه

داوطلبان گرامی لازم است کلیه مدارک بارگزاری شده خود را از قسمت پیگیری ثبت نام مشاهده نموده و در صورت ثبت تکراری و ثبت نادرست در فیلدهای مربوطه، نسبت به اصلاح هر چه سریعتر آن قدام نمایند.

از مجموع 156 رأی