News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت استخدام - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://jazb.nkums.ac.ir/Content/70433/اطلاعیه داوطلبان گرامی لازم است کلیه مدارک بارگزاری شده خود را از قسمت پیگیری ثبت نام مشاهده نموده و در صورت ثبت تکراری و ثبت نادرست در فیلدهای مربوطه، نسبت به اصلاح هر چه سریعتر آن قدام نمایند. ١٣٩٩/٨/٦