2
3

یكشنبه ٤ دی ١٤٠١ 626 کاربر سایت استخدام - 517#

آزمون پیمانی مهر 1401

ارسال مدارک - آزمون پیمانی مهر ۱۴۰۱ (1401/07/22)
4

سه شنبه ٩ شهریور ١٤٠٠ 231 کاربر سایت استخدام - 517#

استخدام فرزندان شهید و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر

پایان مهلت زمانی ارسال مدارک
5

دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ 2328 کاربر سایت استخدام - 517#

ویرایش اطلاعات ارسالی آزمون پیمانی بهمن ماه 99

ویرایش مدارک ارسالی از طریق کد پیگیری ارائه شده هنگام ارسال مدارک
6

دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ 13761 کاربر سایت استخدام - 517#

پیگیری ثبت نام آزمون پیمانی بهمن ماه 99

از طریق کد پیگیری ارائه شده هنگام ارسال مدارک
7

یكشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ 4609 کاربر سایت استخدام - 517#

آزمون پیمانی بهمن ماه 99

پایان مهلت زمانی ارسال مدارک
8

چهارشنبه ١٠ دی ١٣٩٩ 320 کاربر سایت استخدام - 517#

ویرایش اطلاعات ارسالی آزمون استخدامی تکمیل ظرفیت 98

غیر فعال - اتمام فرایند آزمون