فرایند ثبت نام

797

پذیرفته شده گرامی جهت ثبت اطلاعات وارد لینک های زیر شویدارسال الکترونیک اطلاعات

از طریق فرم موجود در این قسمت، داوطلبین عزیز میتوانند اقدام به ارسال اطلاعات درخواستی دانشگاه نمایند

پیگیری ثبت نام

پذیرفته شده گرامی، در صورت داشتن کد پیگیری اطلاعات ارسال شده خود، از طریق فرم زیر میتوانید از آخرین وضعیت اطلاعات خود مطلع شوید

ویرایش اطلاعات ارسالی

پذیرفته شده گرامی از طریق فرم زیر میتوانید اطلاعات ارسالی خود را ویرایش نمایید
از مجموع 1 رأی